Dobro došli/ Šta je novo / Naslovi / Umetnost / Društvo Redakcija / Standardi / Affiliates-Linkovi

NOVO SLOVO

NOVO SLOVO, ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA

 Standards
Standardi


 PROFESIONALNI STANDARDI

RAZLOZI

Profesionalni standardi Novog Slova se propisuju zbog toga da bi potencijalnom čitaocu ili saradniku približili osnovnu misiju elektronskog magazina: Novo Slovo, koje se nalazi na elektronskoj adresi: www.novoslovo.com

SPECIFI^NOST INTERNETA

Na internetu ima više milijardi stranica koje se očitavaju u svakoj od pojedinačnih prezentacija (poslednji podaci govore i više biliona) i stranica na njima - web pages. Zahvaljujući tome, internet je veoma specifičan medij u kojem se veoma brzo prelazi sa stranice na drugu stranicu. Prema zvaničnim istraživanjima velikog broja agencija, tekstovi duži od jedne šlajfne (stranice) usporavaju dinamiku interneta i korisnici lako prelaze preko njih - ne čitajući ih.

Naša namera je da tekstovi budu pročitani. Zbog toga tekstove treba pisati u stilu "kolumne" bez obzira što se kolumne najčešće odnose na aktuelnu političku (ili kakvu drugu) realnost. Naravno, naša želja je da tekstovi opstanu na netu, da imaju trajniju vrednost.

Dobar novinar može, kada ima dobar motiv, da sažme svoje istraživanje u kolumnu. Opširni analitički članci ili eseji i ogledi, s pravom uživaju naše divljenje kada govorimo o štampanim medijima. Medjutim, kada govorimo o internetu ta vrlina može da dekuražira surfera. Zbog toga, iz istra`ivačkog članka uvek treba načiniti jasan sažetak koji može da zadrži pažnju surfera.

DODATNO

Redakcija nema lektora niti korektora i u tome smislu, sve greške u jeziku ili u kucanju (tipkanju) teksta treba pripisati autorima.

Fontovi, ili grafeme, koje koristimo u ovom magazinu su oznaeni kao: Times. Korišćenjem ovog fonta mi obezbedjujemo jasniju vidljivost i čitljivost teksta na različitim meridijanima.

Obzirom da Novo Slovo ima rejting "safe for surf" mi nismo u mogućnosti da objavljujemo tekstove koji upotrebljavaju vulgarni, agresivni i ostrašćeni jezik.

Misija Novog Slova je da podstiče dobre vrednosti, da ukaže na dobre primere, da doprinese boljoj saradnji medju ljudima različitih meridijana i opredeljenja. Drugim rečima kazano, mi smatramo da kritika negativnog suda nije podobna za Novo Slovo. Takodje, mi se trudimo da objavimo one tekstove koji neće samo zahvatati trenutak u kojem smo sada, već one tekstove koji imaju šanse da potraju nešto duže.

Top  ©2000-2008 NovoSlovo All Rights Reserved, Sva su prava zaštićena