Dobro došli/ Šta je novo / Naslovi / Umetnost / Društvo Redakcija / Standardi / Affiliates-Linkovi

NOVO SLOVO

NOVO SLOVO, ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA

 Standards
Standardi


 ZAŠTITA PRAVA

Sav materijal koji se objavljuje u Novom Slovu zaštićen je kod nadležnih agencija za zaštitu intelektualne svojine i dodatno je zaštićen kod agencija Some Rights are Protected i WA-ICS. Drugim rečima kazano, bilo kakvo kopiranje, umnožavanje ili redistribucija sadržaja i dizajna Novog Slova kažnjiva je po zakonu.

Pravo na kopiranje, umnožavanje i redistribuciju sadržaja i dizajna Novog Slova, možete da dobijete isključivo od Redakcije.

U principu, kada respektabilne institucije i/ili ličnosti zatraže od Redakcije pravo da koriste, umnožavaju i/ili redistribuiraju sadržaj ili dizajn Novog Slova, Redakcija će to rado da dozvoli. S tim u vezi, Redakcija nema prava da vam odobri korišćenje sadržaja ili dizajna koji potiču od naših saradnika sa neta širom sveta. To pravo mogu samo da vam daju autori.

Autorska prava su regulisana zakonom svake zemlje, ali i medjunarodnim zakonima i regulativama koje se tiču ove oblasti. S tim u vezi redakcija ima prava samo na one tekstove čiji su autori članovi Redakcije.

U slučaju nezakonitog korišćenja materijala Novog Slova, Redakcija i autori zadržavaju pravo da zatraže zadovoljenje svojih prava pred nadležnim sudovima.

Top  ©2000-2008 NovoSlovo All Rights Reserved, Sva prava su zaštićena