Dobro došli/ Šta je novo / Naslovi / Umetnost / Društvo Redakcija / Standardi / Affiliates-Linkovi

NOVO SLOVO

NOVO SLOVO, ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA

 Society
Društvo

 


 



PRAVO KLONA NA ŽIVOT

Pre skoro pola veka, kada su radjane prve "bebe iz eprvete" moralisti širom sveta su glasno protestovali. Danas više ni crkvene organizacije nemaju ozbiljnih primedbi na to. Sada se, pak, vode veoma oštre polemike oko kloniranja ljudi. Nevladine organizacije, crkve, "istaknute" javne ličnosti ozbiljno protestuju, plašeći se da bi ljudi mogli da stvore "superčoveka" i da bi to onda bio kraj ljudske dominacije nad ovom planetom.

Medjutim, ovo pitanje se sasvim pogrešno razmatra. Nije više pitanje da li primenjivati kloniranje ili ne, jer se to zasigurno već primenjuje, postavlja se pitanje kakva su ljudska prava tako rodjene bebe? Ima li ona prava na život? Ako mislite da nema, zar mislite da ih treba ubijati? Drugim rečima, vi biste hteli da zločinom rešavate pitanja koja u vašoj svesti doživljavate kao probleme.

Naravno, ja se gnušam i pomisli da bi neko mogao da stvori klon mene - Nikole Kitanovića. jedan takav, to jest ja, me već dovoljno dovodi do ludila, dvojicu svakako ne bih preživeo. Gnušam se, takodje, stvaranje klonova duplikata nekih ljudi, koji bi bili "banka organa" za "original" - to je takodje zločin.

Svi se gnušaju, svi se plaše mogućnosti da se na taj način stvori "super rasa" a osobito super vojnici. Poznajući prirodu čoveka, i imajući uvid u svetski poredak, svestan sam da pitanje super vojnika nije pitanje zakonskih regulativa, morala i tome slično - duboko verujem da sve velike sile rade na tome. To je zastrašujuće, ali to je istina u koju verujem da postoji. Uporedimo to sa snažnim pljuskom, ukoliko smo se zatekli sami a snažan je pljusak nad nama, naš strah od pljuska neće promenuti stanje. Jedini način je da počnemo da razmišljamo kako da se u buduće zaštitimo od takvog pljuska.

Razvijeni deo čovečanstva se suočava sa negativnim prirodnim priraštajem (godišnje više umire ljudi nego što se radja novih beba), na suprot tome imamo bujanje priraštaja u najnerazvijenijim zemljama sveta. Zar mislite da oni najrazvijeniji neće upotrebiti kloniranje zarad zaštite genetskog potencijala nacije, države, čega god?

Svejedno, klon kada se rodi, to je ljudsko biće i ima prava na život, i treba da ima sva ona prava koja su rezervisana za "regularno" stečenu decu...

Nije daleko vreme u kojem će roditelji koji ne mogu da imaju decu putem kloniranja da dobiju dete, koje će imati osobine i oca i majke (kao i sva normalna deca)... Ako razmišljamo korak dalje, upitajmo se da li žena baš mora devet meseci da nosi bebu u svojoj utrobi (za tih devet meseci ugrožena su njezina radna prava ali i mnogo toga drugog). Nije teško zamisliti da će još u toku ovog veka bebe biti odgajane u posebnim inkubatorima, sve do trenutka kada treba da budu rodjene...

(Odlomak iz dužeg eseja objavljenog na zatvorenom forumu, koji je izazvao velike polemike)

                              Nikola Kitanović 

Top  ©2000-2008 NovoSlovo All Rights Reserved, Sva prava su zaštićena