Dobro došli/ Šta je novo / Naslovi / Umetnost / Društvo Redakcija / Standardi / Affiliates-Linkovi

NOVO SLOVO

NOVO SLOVO, ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA

 Society
Društvo

 


 PARALINGVISTIKA/ PARALINGUISTIC

Kada sam prvi put upotrebio izraz paralingvistika (paralinguistic) tada sam podrazumevao dodatne značenjske vrednosti grafema i grafemskog teksta i to onaj deo kojeg čovek nije svestan dok ispisuje neki tekst. Moja prva istraživanja na tom polju su bila još u vreme dok sam išao u serdnju školu. Sve ono što sam započeo na tom planu, dovršio sam do 1978., godine. O tome sam objavio članak u novinama kada su istraživanja bila gotova. Tokom 1982., godine dobio sam ponudu da ta istraživanja objavm u knjizi. Medjutim, zbog meni nepoznatih razloga dugo se čelako sa objavljivanjem te knjige. Konačno godine 1988., knjiga je objavljena kod izdavača Saznanja (Beograd). Naknadno ta knjiga je objavljivana više puta.

Izraz Paralingvistika je korišćen još od 1969., godine i odnosio se na specifični govor tela, da bi kasnije ta teorija evoluirala u biološke kodove ljudske komunikacije i srodna mišljnja. U poslednjih desetak godina paralngvistika beleži snažan rast kako po broju istraživača tako i po broju objavljenih radova.

Veći broj radova objavljen je i na netu. U čemu je problem? Naime, veći broj autora smatra da mu je lagodno da otpočne svoje izlaganje tako što će da kritikuje moj rad. U principu, ja nisam protivnik kritike, ali ukoliko neko kritikuje nešto što nije pročitao i njegova kritika baš ničim ne dotiče kritikovano delo, onda ja to tumačim kao veoma loš manir i nedostatak znanja.

Svejedno, ono čime sam se ja bavio u paralingvistici, jeste jedan radikalniji pristup grafologiji, koju su T.A. Amirova, J. Mistrik i drugi, odredjivali kao specifičnu lingvistiku. Ja sam dugi niz godina prikupljao materijal, eksperimentisao i tako dodao nekoliko argumenata više za posmatranje grafologije kao paralingvistike. Naime, ukoliko je moguće dokazati postojanje paraznačenja grafema, tada je u njihovom ispisivanju moguće odredjivati paratekst a zakonitosti toga parateksta predstavljaju paralingvistiku. Odmah da dodam da prefiks para ne znači protivnjenje nauci; konačno i mythos je para kategorija pa je predmet ozbiljnog izučavanja nauke o književnosti a posebno je to predmet izučavanja drame (mythos je duša tragedije).

Drugim rečima kazano, predmet moga istraživanja i predmet onoga što današnji paralingvističari istražuju, posve su različiti, različite su prirode i različite primene. Štaviše, povezanost grafologije i lingvistike seže još u rani početak dvadesetog veka, jer su tako strukturalisti, odnosno njihovi prethodnici formalisti, pokušavali da izvuku grafologiju iz kandzi psihologije. Stvar je samo u tome što sam ja izveo dokaze po kojima se ta specifična lingvistika odredjuje kao: paralingvistika (paralinguistic). U tome kontekstu paralingvistika koja se bavi zakonomernostima parateksta, ima svoje duboke korene i tradiciju, daleko stariju od današnjeg tumačenja bioloških kodova tela, govora tela i slično. Svejedno, za razliku od njih, ja sam bar njihove radove pročitao i za većinu njih mogu da kažem da su izuzetno svrhoviti; ja se njima ne protivim i kada me neosnovano kritikuju. Razlika je samo u tome što jedan termin koriste i oni ali i neki grafolozi (uključujući tu i mene) a ta dva korišćenja nemaju dodirnih tačaka.                       

                                     Nikola Kitanović                      

Top  ©2000-2008 NovoSlovo All Rights Reserved, Sva prava su zaštićena