Dobro došli/ Šta je novo / Naslovi / Umetnost / Društvo Redakcija / Standardi / Affiliates-Linkovi

NOVO SLOVO

NOVO SLOVO, ČASOPIS ZA KULTURU, UMETNOST I DRUŠTVENA PITANJA

 Europe and Russia

 


 EVROPA I RUSIJA

U ovom delu magazina spremni smo da objavimo članke i priloge o odnosima evropskih zemalja sa najvećom super-silom koja se delom nalazi u Evropi a delom u Aziji. Reč je, naravno o Rusiji... Ti odnosi su kompleksni, strateški, kulturološki, ekonomski, demografski, energetski i drugi. Ovde pod rečju "Evropa" ne podrazumevamo isključivo zemlje evropske unije, već i oslate evropske države.

Članci o odnosima evropskih zemalja i Rusije:

Top  ©2000-2008 NovoSlovo All Rights Reserved, Sva prava su zaštićena